Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink

Hoogleraar Bestuursrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

 • Profiel

  Introductie

  Prof. mr. dr. J.E. (Jacobine) van den Brink is  hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is voorzitter van de afdeling Publiekrecht en de sectie Staats- en bestuursrecht. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Meer in het bijzonder ligt haar expertise bij Europese en Nederlandse financieringsinstrumenten van de overheid  ((Europees) subsidierecht, staatssteun, nieuwe financieringsinstrumenten van de overheid (revolverende fondsen, publieke prijsvragen en de netwerksubsidie) en de verdeling van schaarse publieke rechten). Daarnaast werkt Jacobine mee aan het beheer van de website www.financiereninnetwerken.nl, in samenwerking met de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en de Universiteit Leiden. 
   

  Curriculum vitae

  Jacobine van den Brink (1978) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. In september 2002 studeerde zij cum laude af in de afstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht, Europees recht en belastingrecht. Vervolgens werkte zij voor vijf jaren als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In september 2007 is zij begonnen als PhD-fellow bij de afdeling Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

  In december 2012 promoveerde Jacobine bij Professor W. (Willemien) den Ouden en dr. P.C. (Paul) Adriaanse op het proefschrift “De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen”. Vervolgens werkte zij van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2016 als universitair docent Staats- en bestuursrecht.

  Naast haar universitaire taken was Jacobine in 2012 voor twee dagen per week gedetacheerd bij de Raad van State als adviseur doorwerking EU-recht en in 2013 voor drie maanden werkzaam als ‘stagiaire a-typique’ bij de Europese Commissie, DG Mededinging in Brussel. In dat kader was zij betrokken bij de modernisering van het staatssteunrecht. Zij was verder van 2007-2013 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Europees recht en één van de initiatiefnemers van de Studiegroep Europees Recht (STER).

  Van 1 juli 2016 tot en met 31 oktober 2018 was Jacobine werkzaam als hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht.


  Relevante nevenfuncties

  Jacobine is lide van de kernredactie van het tijdschrift Administratiefrechtelijke beslissingen (AB), één van de belangrijkste jurisprudentietijdschriften op het gebied van het bestuursrecht. Daarnaast is zij o.a. lid van de Kiesraad, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland (sector bestuursrecht), voorzitter van de bezwaarschriftcommissie van de Koninklijke Bibliotheek en maakt zij deel uit van verschillende redacties. Ook is zij lid van de European Group of Public Law.
   

  Onderwijs

  Jacobine van den Brink geeft zowel binnen als buiten de Universiteit van Amsterdam veel onderwijs op het terrein van het (Europees) bestuursrecht en financieel bestuursrecht (mastervak: Financiering door de overheid).

  * Scriptiebegeleiding over onderwerpen op het terrein van het (Europees) bestuursrecht of het (Europees) subsidierecht;

  * PAO-onderwijs op diverse terreinen (subsidierecht, Europees subsidierecht, staatssteun en Europees bestuursrecht), o.a. voor Kluwer en PAO Leiden;

  * In 2014 verzorgde zij een Summer School in Griekenland op het terrein van het Europees subsidierecht voor de European Public Law Organisation.


  Onderzoek

  De onderzoeksexpertise van Jacobine richt zich op de financieringsinstrumenten van de overheid (subsidies, revolverende fondsen, publieke prijsvragen, staatssteun)  en de europeanisering van het bestuursrecht. Kernpublicaties zijn:

  J.E. van den Brink, Realistisch revolveren. Het revolverend fonds met een Europese touch, Deventer: Kluwer 2018.

  J.E. van den Brink, De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen (diss. UL), Deventer: Kluwer 2012 (https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/20290)

  J.E. van den Brink, W. den Oudden, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Beginselen en fundamentele rechten’, in: Widderhoven & Prechal (red.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 123-261.

  J.E. van den Brink, ‘Requirements under European Law on the allocation of scarce European subsidies’, in: W. den Ouden, P.C. Adriaanse & F.J. van Ommeren, Allocation of limited public rights and grants in the EU and its Member States, Cambridge: Intersentia 2016, p. 127-161.

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Invest-NL: Bankieren met € 2,5 miljard publiek geld’, NJB 2018, p. 1572-1578.

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Subsidie nieuwe stijl – publiek geld verplicht?’, NJB 2016, p. 2888-2897.

  J.E. van den Brink, ‘The Significance of European Administrative Soft Law for the Implementation of European Structural and Investment funds in the Member States’, European Structural and Investment Funds Journal 2016, p. 2-11.

  J.E. van den Brink & J.C.A. van Dam, ‘Nederlandse bestuursrechters en Unierechtelijke ‘beleidsregels’, JB Plus 2014, p. 3-27 (met J.C.A. van Dam).

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Europese subsidies en staatssteun’, Tijdschrift voor Staatssteun 2012, p. 99-109 (met W. den Ouden).


  Begeleiding promotieonderzoek

  Momenteel begeleidt Jacobine een vijftal promotieonderzoeken:

  • Mw. mr. V.A. (Veerle) van Waarde: het revolverend fonds (samen met dr. R. (Rolf) Ortlep.
  • Mw. mr. L.W. (Louise) Verboeket: de publieke prijs (samen met prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden).
  • Mw. mr. E.J. (Ellen) Hardy: financiering van de kunst- en cultuursector (samen met prof. mr. T. Hartlief).
  • Maximilian Völlmer: financial instruments and state aid (samen met prof. dr. Phedon Nicolaides).
  • Mw. mr. D.K. Jongkind: de netwerksubsidie (samen met prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden en mr. A. Drahmann)

   


   


   

   

  Introductie

  Prof. mr. dr. J.E. (Jacobine) van den Brink is  hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is voorzitter van de afdeling Publiekrecht en de sectie Staats- en bestuursrecht. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Meer in het bijzonder ligt haar expertise bij Europese en Nederlandse financieringsinstrumenten van de overheid  ((Europees) subsidierecht, staatssteun, nieuwe financieringsinstrumenten van de overheid (revolverende fondsen, publieke prijsvragen en de netwerksubsidie) en de verdeling van schaarse publieke rechten). Daarnaast werkt Jacobine mee aan het beheer van de website www.financiereninnetwerken.nl, in samenwerking met de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en de Universiteit Leiden. 
   

  Curriculum vitae

  Jacobine van den Brink (1978) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. In september 2002 studeerde zij cum laude af in de afstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht, Europees recht en belastingrecht. Vervolgens werkte zij voor vijf jaren als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In september 2007 is zij begonnen als PhD-fellow bij de afdeling Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

  In december 2012 promoveerde Jacobine bij Professor W. (Willemien) den Ouden en dr. P.C. (Paul) Adriaanse op het proefschrift “De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen”. Vervolgens werkte zij van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2016 als universitair docent Staats- en bestuursrecht.

  Naast haar universitaire taken was Jacobine in 2012 voor twee dagen per week gedetacheerd bij de Raad van State als adviseur doorwerking EU-recht en in 2013 voor drie maanden werkzaam als ‘stagiaire a-typique’ bij de Europese Commissie, DG Mededinging in Brussel. In dat kader was zij betrokken bij de modernisering van het staatssteunrecht. Zij was verder van 2007-2013 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Europees recht en één van de initiatiefnemers van de Studiegroep Europees Recht (STER).

  Van 1 juli 2016 tot en met 31 oktober 2018 was Jacobine werkzaam als hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht.


  Relevante nevenfuncties

  Jacobine is lide van de kernredactie van het tijdschrift Administratiefrechtelijke beslissingen (AB), één van de belangrijkste jurisprudentietijdschriften op het gebied van het bestuursrecht. Daarnaast is zij o.a. lid van de Kiesraad, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland (sector bestuursrecht), voorzitter van de bezwaarschriftcommissie van de Koninklijke Bibliotheek en maakt zij deel uit van verschillende redacties. Ook is zij lid van de European Group of Public Law.
   

  Onderwijs

  Jacobine van den Brink geeft zowel binnen als buiten de Universiteit van Amsterdam veel onderwijs op het terrein van het (Europees) bestuursrecht en financieel bestuursrecht (mastervak: Financiering door de overheid).

  * Scriptiebegeleiding over onderwerpen op het terrein van het (Europees) bestuursrecht of het (Europees) subsidierecht;

  * PAO-onderwijs op diverse terreinen (subsidierecht, Europees subsidierecht, staatssteun en Europees bestuursrecht), o.a. voor Kluwer en PAO Leiden;

  * In 2014 verzorgde zij een Summer School in Griekenland op het terrein van het Europees subsidierecht voor de European Public Law Organisation.


  Onderzoek

  De onderzoeksexpertise van Jacobine richt zich op de financieringsinstrumenten van de overheid (subsidies, revolverende fondsen, publieke prijsvragen, staatssteun)  en de europeanisering van het bestuursrecht. Kernpublicaties zijn:

  J.E. van den Brink, Realistisch revolveren. Het revolverend fonds met een Europese touch, Deventer: Kluwer 2018.

  J.E. van den Brink, De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen (diss. UL), Deventer: Kluwer 2012 (https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/20290)

  J.E. van den Brink, W. den Oudden, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Beginselen en fundamentele rechten’, in: Widderhoven & Prechal (red.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 123-261.

  J.E. van den Brink, ‘Requirements under European Law on the allocation of scarce European subsidies’, in: W. den Ouden, P.C. Adriaanse & F.J. van Ommeren, Allocation of limited public rights and grants in the EU and its Member States, Cambridge: Intersentia 2016, p. 127-161.

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Invest-NL: Bankieren met € 2,5 miljard publiek geld’, NJB 2018, p. 1572-1578.

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Subsidie nieuwe stijl – publiek geld verplicht?’, NJB 2016, p. 2888-2897.

  J.E. van den Brink, ‘The Significance of European Administrative Soft Law for the Implementation of European Structural and Investment funds in the Member States’, European Structural and Investment Funds Journal 2016, p. 2-11.

  J.E. van den Brink & J.C.A. van Dam, ‘Nederlandse bestuursrechters en Unierechtelijke ‘beleidsregels’, JB Plus 2014, p. 3-27 (met J.C.A. van Dam).

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Europese subsidies en staatssteun’, Tijdschrift voor Staatssteun 2012, p. 99-109 (met W. den Ouden).


  Begeleiding promotieonderzoek

  Momenteel begeleidt Jacobine een vijftal promotieonderzoeken:

  • Mw. mr. V.A. (Veerle) van Waarde: het revolverend fonds (samen met dr. R. (Rolf) Ortlep.
  • Mw. mr. L.W. (Louise) Verboeket: de publieke prijs (samen met prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden).
  • Mw. mr. E.J. (Ellen) Hardy: financiering van de kunst- en cultuursector (samen met prof. mr. T. Hartlief).
  • Maximilian Völlmer: financial instruments and state aid (samen met prof. dr. Phedon Nicolaides).
  • Mw. mr. D.K. Jongkind: de netwerksubsidie (samen met prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden en mr. A. Drahmann)

   


   


   

   

  Introductie

  Prof. mr. dr. J.E. (Jacobine) van den Brink is  hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is voorzitter van de afdeling Publiekrecht en de sectie Staats- en bestuursrecht. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Meer in het bijzonder ligt haar expertise bij Europese en Nederlandse financieringsinstrumenten van de overheid  ((Europees) subsidierecht, staatssteun, nieuwe financieringsinstrumenten van de overheid (revolverende fondsen, publieke prijsvragen en de netwerksubsidie) en de verdeling van schaarse publieke rechten). Daarnaast werkt Jacobine mee aan het beheer van de website www.financiereninnetwerken.nl, in samenwerking met de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en de Universiteit Leiden. 
   

  Curriculum vitae

  Jacobine van den Brink (1978) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. In september 2002 studeerde zij cum laude af in de afstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht, Europees recht en belastingrecht. Vervolgens werkte zij voor vijf jaren als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In september 2007 is zij begonnen als PhD-fellow bij de afdeling Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

  In december 2012 promoveerde Jacobine bij Professor W. (Willemien) den Ouden en dr. P.C. (Paul) Adriaanse op het proefschrift “De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen”. Vervolgens werkte zij van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2016 als universitair docent Staats- en bestuursrecht.

  Naast haar universitaire taken was Jacobine in 2012 voor twee dagen per week gedetacheerd bij de Raad van State als adviseur doorwerking EU-recht en in 2013 voor drie maanden werkzaam als ‘stagiaire a-typique’ bij de Europese Commissie, DG Mededinging in Brussel. In dat kader was zij betrokken bij de modernisering van het staatssteunrecht. Zij was verder van 2007-2013 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Europees recht en één van de initiatiefnemers van de Studiegroep Europees Recht (STER).

  Van 1 juli 2016 tot en met 31 oktober 2018 was Jacobine werkzaam als hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht.


  Relevante nevenfuncties

  Jacobine is lide van de kernredactie van het tijdschrift Administratiefrechtelijke beslissingen (AB), één van de belangrijkste jurisprudentietijdschriften op het gebied van het bestuursrecht. Daarnaast is zij o.a. lid van de Kiesraad, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland (sector bestuursrecht), voorzitter van de bezwaarschriftcommissie van de Koninklijke Bibliotheek en maakt zij deel uit van verschillende redacties. Ook is zij lid van de European Group of Public Law.
   

  Onderwijs

  Jacobine van den Brink geeft zowel binnen als buiten de Universiteit van Amsterdam veel onderwijs op het terrein van het (Europees) bestuursrecht en financieel bestuursrecht (mastervak: Financiering door de overheid).

  * Scriptiebegeleiding over onderwerpen op het terrein van het (Europees) bestuursrecht of het (Europees) subsidierecht;

  * PAO-onderwijs op diverse terreinen (subsidierecht, Europees subsidierecht, staatssteun en Europees bestuursrecht), o.a. voor Kluwer en PAO Leiden;

  * In 2014 verzorgde zij een Summer School in Griekenland op het terrein van het Europees subsidierecht voor de European Public Law Organisation.


  Onderzoek

  De onderzoeksexpertise van Jacobine richt zich op de financieringsinstrumenten van de overheid (subsidies, revolverende fondsen, publieke prijsvragen, staatssteun)  en de europeanisering van het bestuursrecht. Kernpublicaties zijn:

  J.E. van den Brink, Realistisch revolveren. Het revolverend fonds met een Europese touch, Deventer: Kluwer 2018.

  J.E. van den Brink, De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen (diss. UL), Deventer: Kluwer 2012 (https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/20290)

  J.E. van den Brink, W. den Oudden, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Beginselen en fundamentele rechten’, in: Widderhoven & Prechal (red.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 123-261.

  J.E. van den Brink, ‘Requirements under European Law on the allocation of scarce European subsidies’, in: W. den Ouden, P.C. Adriaanse & F.J. van Ommeren, Allocation of limited public rights and grants in the EU and its Member States, Cambridge: Intersentia 2016, p. 127-161.

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Invest-NL: Bankieren met € 2,5 miljard publiek geld’, NJB 2018, p. 1572-1578.

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Subsidie nieuwe stijl – publiek geld verplicht?’, NJB 2016, p. 2888-2897.

  J.E. van den Brink, ‘The Significance of European Administrative Soft Law for the Implementation of European Structural and Investment funds in the Member States’, European Structural and Investment Funds Journal 2016, p. 2-11.

  J.E. van den Brink & J.C.A. van Dam, ‘Nederlandse bestuursrechters en Unierechtelijke ‘beleidsregels’, JB Plus 2014, p. 3-27 (met J.C.A. van Dam).

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Europese subsidies en staatssteun’, Tijdschrift voor Staatssteun 2012, p. 99-109 (met W. den Ouden).


  Begeleiding promotieonderzoek

  Momenteel begeleidt Jacobine een vijftal promotieonderzoeken:

  • Mw. mr. V.A. (Veerle) van Waarde: het revolverend fonds (samen met dr. R. (Rolf) Ortlep.
  • Mw. mr. L.W. (Louise) Verboeket: de publieke prijs (samen met prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden).
  • Mw. mr. E.J. (Ellen) Hardy: financiering van de kunst- en cultuursector (samen met prof. mr. T. Hartlief).
  • Maximilian Völlmer: financial instruments and state aid (samen met prof. dr. Phedon Nicolaides).
  • Mw. mr. D.K. Jongkind: de netwerksubsidie (samen met prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden en mr. A. Drahmann)

   


   


   

   

 • Publicaties

  2023

  2022

  2021

  • van den Brink, J. E., & Jacobs, M. J. (2021). De beschikkingvervangende subsidieovereenkomst: alive and kicking in de schemerzone van de Awb. In L. W. Verboeket, J. E. van den Brink, A. Drahmann, M. J. Jacobs, & R. Ortlep (Eds.), Bestuursrecht in het echt: vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden (pp. 15-28). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D59CEE&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • van den Brink, J., Ortlep, R., & van Waarde, V. (2021). Kinderopvangtoeslagaffaire: het belang van verbinding tussen het staats- en bestuursrecht voorop! In N. de Boer, B. Michel, A. Nieuwenhuis, & J.-H. Reestman (Eds.), Liber amicorum Besselink: eine Festschrift für Leonard F.M. Besselink hem feestelijk aangeboden in occasione del suo emeritato (pp. 233-253). Universiteit van Amsterdam. https://doi.org/10.5281/zenodo.5528707 [details]

  2019

  2017

  2016

  2014

  2013

  • den Ouden, W., Kortmann, C. N. J., Jongbloed, A. W., Brink, J. E. V. D., & Tjepkema, M. K. G. (2013). De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling: Titel 4.4 Awb geëvalueerd. WODC, Ministerie van Veiligheid & Justitie.

  2012

  2021

  • van den Brink, J. E., den Ouden, W., & Jacobs, M. J. (2021). Subsidierecht. (Mastermonografieën Staats- en bestuursrecht). Wolters Kluwer.

  2018

  • van den Brink, J. E. (2018). Realistisch revolveren: Het revolverend fonds met een Europese touch. Wolters Kluwer.

  2017

  • van den Brink, J. E., den Ouden, W., Prechal, A., Widdershoven, R. J. G. M., & Jans, J. H. (2017). Rechtsbeginselen en fundamentele rechten. In S. Prechal, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht (4e ed., pp. 123-262). Ars Aequi Libri.

  2024

  2023

  • van den Brink, J. (2023). De compensatiemaatschappij. [details]
  • van den Brink, J. E., & van Waarde, V. A. (2023). AB 2023/105. 105. Case note on: CBb, 15/03/22, ECLI:NL:CBB:2022:116 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2023(15), 834-843. [details]
  • van den Brink, J. E., & van Waarde, V. A. (2023). AB 2023/313. 313. Case note on: Rb. Noord-Nederland, 11/03/19, ECLI:NL:RBNNE:2019:1059 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2023(48), 2376-2383. [details]

  2022

  • van den Brink, J. E. (2022). AB 2022/18-19. 18-19. Case note on: CRvB, 25/02/21, ECLI:NL:CRVB:2021:417 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(2), 176-185. [details]
  • van den Brink, J. E., & van Waarde, V. A. (2022). AB 2022/145. 145. Case note on: ABRvS, 10/03/21, ECLI:NL:RVS:2021:507 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(17), 1275-1286. [details]
  • van den Brink, J. E., & van Waarde, V. A. (2022). AB 2022/146-147. 146-147. Case note on: CRvB, 22/09/21, ECLI:NL:CRVB:2021:2392 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(17), 1286-1297. [details]
  • van den Brink, J. E., & van Waarde, V. A. (2022). AB 2022/148. 148. Case note on: CBb, 16/11/21, ECLI:NL:CBB:2021:993 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(17), 1297-1302. [details]
  • van den Brink, J., & Ortlep, R. (2022). Hoe leidt de kinderopvangtoeslagaffaire naar een maatschappelijk relevante en kritische rechtswetenschap? Ars Aequi, 71(1), 58-63. https://arsaequi.nl/product/hoe-leidt-de-kinderopvangtoeslagaffaire-naar-een-maatschappelijk-relevante-en-kritische-rechtswetenschap/ [details]

  2021

  • Verboeket, L. W., van den Brink, J. E., Drahmann, A., Jacobs, M. J., & Ortlep, R. (Eds.) (2021). Bestuursrecht in het echt: vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden. Wolters Kluwer. Advance online publication. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D59CEE&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • van den Brink, J. E. (2021). AB 2021/173-174. 173-174. Case note on: HvJ EU, 19/12/19, ECLI:EU:C:2019:1122, (Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(24), 1199-1216. [details]
  • van den Brink, J. E. (2021). AB 2021/188. 188. Case note on: CBB, 8/12/20, ECLI:NL:CBB:2020:929 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(25), 1320-1325. [details]
  • van den Brink, J. E. (2021). AB 2021/292. 292. Case note on: ABRvS, 3/02/21, ECLI:NL:RVS:2021:215 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(38), 2283-2294. [details]
  • van den Brink, J. E. (2021). Publiek geld als pleister op de coronawonde. In J. P. Loof, J. Korzelius, J. E. van den Brink, & M. van der Steen (Eds.), Bestuursrecht in crisistijd: preadviezen (pp. 137-338). (VAR-reeks; No. 166). Boom juridisch. [details]
  • van den Brink, J. E. (2021). Wetenschap als goed zittende jas. In C. Dekker (Ed.), Alle verstand te boven: 25 wetenschappers over hun leven, werk en God (pp. 253-262). Ark Media.
  • van den Brink, J. E., & Jongkind, D. K. (2021). AB 2021/138. 138. Case note on: Rb. Den Haag, 11/06/20, ECLI:NL:RBDHA:2020:5182 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(18), 940-945. [details]
  • van den Brink, J. E., & Lensen, T. C. (2021). AB 2021/300. 300. Case note on: CBB, 15/12/20, ECLI:NL:CBB:2020:984 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(40), 2347-2353. [details]
  • van den Brink, J., & Ortlep, R. (2021). Kinderopvangtoeslagaffaire: De democratische rechtsstaat wordt als staal in de wind gehard. Nederlands Juristenblad, 96(5), 363-370. Article 353. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D4B98E&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2020

  • van den Brink, J. E. (2020). AB 2020/316. 316. Case note on: ABRvS, 25/03/20, ECLI:NL:RVS:2020:851 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(33), 2133-2139. [details]
  • van den Brink, J. E., & Mitsinga, L. (2020). AB 2020/285-286. 285-296. Case note on: CBB, 18/12/18, ECLI:NL:CBB:2018:662 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(30), 1888-1910. [details]
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2020). Private Enforcement in the Netherlands. In F. Wollenschläger, W. Wurmnest, & T. M. J. Möllers (Eds.), Private Enforcement of European Competition and State Aid Law: Current Challenges and the Way Forward (pp. 289-318). (International Competition Law series; Vol. 82). Wolters Kluwer. https://wkldigitalbooks.integra.co.in/Customer/Home/BookDetails?TitleGUID=0B1BCF44-A3F1-4373-A5DE-E6F6F49BC378 [details]
  • van den Brink, J. E., & van Waarde, V. A. (2020). AB 2020/413. 413. Case note on: CBB, 3/12/19, ECLI:NL:CBB:2019:655 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(45), 2704-2710. [details]
  • van den Brink, J. E., & van Waarde, V. A. (2020). AB 2020/426. 426. Case note on: Rb. Overijssel, 18/05/20, ECLI:NL:RBOVE:2020:1772 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(47), 2786-2791. [details]

  2019

  • Barkhuysen, T., & van den Brink, J. (2019). Onderzoek naar Nederlands recht in de knel door internationalisering: Biedt het sectorplan Rechtsgeleerdheid uitkomst? Nederlands Juristenblad, 94(7), 464-467. Article 366. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D15EA4&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • van den Brink, J. E. (2019). AB 2019/320. 320. Case note on: ABRvS, 27/02/19, ECLI:NL:RVS:2019:595 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(29), 2203-2214. [details]
  • van den Brink, J. E. (2019). AB 2019/64. 64. Case note on: ABRvS, 3/10/18, ECLI:NL:RVS:2018:3213 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(7), 421-427. [details]
  • van den Brink, J. E., & Nanninga, E. D. H. (2019). AB 2019/50. 50. Case note on: Gerecht EU, 5/02/18, ECLI:EU:T:2018:68 (Ranocchia/ERCEA). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(6), 323-338. [details]
  • van den Brink, J. E., & Ortlep, R. (2019). Europese wet bestuursrecht: inspiratie voor intrekkingsregeling besluiten in de Awb? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2019(9), 393-401. Article 39. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D28468&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • van den Brink, J. E., & Pex, J. G. F. (2019). AB 2019/372. 372. Case note on: ABRvS, 8/10/18, ECLI:NL:RVS:2018:3244 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(32), 2611-2619. [details]
  • van den Brink, J. E., & Timmer, A. S. H. (2019). AB 2019/259. 259. Case note on: ABRvS, 31/10/18, ECLI:NL:RVS:2018:3557 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(24/25), 1797-1806. [details]
  • van den Brink, J. E., & Verboeket, L. W. (2019). AB 2019/319. 319. Case note on: HvJ EU, 18/10/18, ECLI:EU:C:2018:843 (IBA Molecular Italy). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(29), 2193-2203. [details]
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2019). AB 2019/35. 35. Case note on: HvJ EU, 7/08/18, ECLI:EU:C:2018:638 (Ministru kabinets). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(5), 234-245. [details]
  • van den Brink, J. E., & van Waarde, V. A. (2019). AB 2019/30-31. 30-31. Case note on: CBB, 24/05/16, ECLI:NL:CBB:2016:375 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(4), 189-202. [details]

  2018

  • den Ouden, W., & van den Brink, J. E. (2018). AB 2018/168. Case note on: Hof van Justitie van de Europese Unie, 20/12/17 (ECLI:EU:C:2017:101). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 20-21(168).
  • van den Brink, J. E. (2018). Realistisch revolveren: Het revolverend fonds met een Europese touch. Maastricht University. https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/files/26647657/Oratie_Brink.pdf
  • van den Brink, J. E. (2018). AB 2018/312. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15/06/17 ( ECLI:NL:CBB:2017:248). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 32(312).
  • van den Brink, J. E. (2018). Unierechtelijke verordening bevat kenbare subsidieverplichting. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30/09/16 (ECLI:NL:CBB:2016:343). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 32(313).
  • van den Brink, J. E., & Drahmann, A. (2018). AB 2018/406. Case note on: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 11/07/18 (AB 2018/406). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 42(406).
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2018). Invest NL: Bankieren met €2,5 miljard publiek geld; welke regels gelden er eigenlijk? Nederlands Juristenblad, 22(1100), 1572-1578. http://www.njb.nl/blog/invest-nl-bankieren-met-2-5-miljard-publiek-geld.28834.lynkx

  2017

  • van den Brink, J. E. (2017). AB 2017/186. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20/12/16 (ECLI:NL:CBB:2016:439). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 22-23(186).
  • van den Brink, J. E. (2017). Subsidievaststelling op nihil geeft geen blijk van daadwerkelijke belangenafweging. Case note on: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 3/02/16 ( ECLI:NL:RVS:2016:205). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 24(196).
  • van den Brink, J. E. (2017). Subsidievaststelling op nihil is niet onevenredig. Case note on: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 7/09/16 ( ECLI:NL:RVS:2016:2402). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 24(197).
  • van den Brink, J. E., & Verboeket, L. W. (2017). AB 2017/421. Case note on: Hoge Raad, 14/02/17 ( ECLI:NL:HR:2017:241). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 48(421).

  2016

  2015

  2014

  • van den Brink, J. E. (2014). AB 2014/106. Case note on: Hof van Justitie van de Europese Unie, 13/12/12 ( ECLI:NL:XX:2012:BY7195). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 13(106).
  • van den Brink, J. E. (2014). AB 2014/298. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20/09/13 (ECLI:NL:CBB:2013:172). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 31(298).
  • van den Brink, J. E., & Mohammad, A. H. A. (2014). Verzorgen van post-academisch onderwijs als dienst. Ervaringsvoorwaarde is geschikt en noodzakelijk. Case note on: Hof van Justitie van de Europese Unie, 12/12/13 (ECLI:EU:C:2013:831). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 41(389).
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2014). Legaliteitsbeginsel. Bevoegdheid tot terugvordering op basis van een communautaire beschikking?. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 20/11/13 ( ECLI:NL:RVS:2013:2064). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 30(270).
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2014). Terugvordering. Toepassing vertrouwensbeginsel overeenkomstig de voorschriften van het recht van de Unie. Case note on: Hof van Justitie van de Europese Unie, 20/06/13 ( ECLI:EU:C:2013:407). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 30(270).
  • van den Brink, J. E., & van Dam, J. C. A. (2014). AB 2014/186. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 13/03/13 ( ECLI:NL:CBB:2013:BZ6298). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 22(186).
  • van den Brink, J. E., & van Dam, J. C. A. (2014). AB 2014/187. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16/09/13 (ECLI:NL:CBB:2013:152). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 22(187).
  • van den Brink, J., & den Ouden, W. (2014). Europeanisering door rechtsbeginselen: Op weg naar rechtseenheid en duidelijkheid of de bescherming van de Nederlandse burger in gevaar? In B. Schueler, & R. Widdershoven (Eds.), Europeanisering van het algemeen bestuursrecht: 75 jaar VAR (pp. 75-97). Boom Juridische uitgevers.

  2013

  2012

  2011

  • de Kruif, C., & van den Brink, J. E. (2011). Handhavingsplicht strengere nationale regels bij EU-subsidies. Case note on: Gerecht EU, 14/04/11 ( ECLI:EU:T:2011:183). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 48(368).
  • de Kruif, C., & van den Brink, J. E. (2011). Ontvankelijkheid beroep tot nietigverklaring tegen beschikking die niet tot verzoeksters is gericht. Criterium van het rechtstreeks geraakt zijn. Case note on: Gerecht EU, 4/10/10 ( ECLI:EU:T:2010:423). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 48(367).
  • van den Brink, J. E. (2011). Europese soft law: niet de status van een wettelijk voorschrift. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27/10/10 (ECLI:NL:CBB:2010:BO2425). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 27(173).
  • van den Brink, J. E. (2011). Geen subsidieverplichting in de zin van artikel 4:37 van de Awb. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14/07/10 (ECLI:NL:RVS:2010:BN1150). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 5(31).
  • van den Brink, J. E. (2011). Subsidie gefinancierd met EU-geld: strengere uitleg nationaal subsidierecht. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 10/03/10 (ECLI:NL:RVS:2010:BL6990). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 11(68).

  2010

  • Brink, J. E. V. D. (2010). Europese grenzen aan het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. In Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen? Over legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen en transparantie (pp. 63-141). (Jonge VAR-reeks; Vol. 8). Boom juridisch.
  • den Ouden, W., & van den Brink, J. E. (2010). AB 2010/283. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 30/12/09, ECLI:NL:RVS:2009:BK7961 AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • van den Brink, J. E. (2010). AB 2010/21. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 4/03/09, ECLI:NL:RVS:2009:BH5496 AB Rechtspraak Bestuursrecht.

  2009

  • van den Brink, J. E. (2009). AB 2009/77. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 17/09/08, ECLI:NL:RVS:2008:BF1012 AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • van den Brink, J. E. (2009). USZ 2009/159. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 7/04/09, ECLI:NL:CRVB:2009:BI1719 Uitspraken Sociale Zekerheid.

  2008

  • van den Brink, J. E. (2008). AB 2008/192. Case note on: CRvB, 2/10/07, ECLI:NL:CRVB:2007:B AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • van den Brink, J. E. (2008). USZ 2008/143. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 14/02/08, ECLI:NL:CRVB:2008:BC5634 Uitspraken Sociale Zekerheid.
  • van den Brink, J. E. (2008). USZ 2008/299. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 29/07/08, ECLI:NL:CRVB:2008:BD8843 Uitspraken Sociale Zekerheid.
  • van den Brink, J. E. (2008). USZ 2008/99. Case note on: CRvB, 30/01/08 (ECLI:NL:CRVB:2008:BC4315). Uitspraken Sociale Zekerheid, 5(99).

  2021

  • van den Brink, J. E. (2021). Evenredigheid bij gebonden EU-bevoegdheden. Poster session presented at Lezing op uitnodiging CBb.
  • van den Brink, J. E. (2021). Kinderopvangtoeslagaffaire. Poster session presented at Lezing op uitnodiging van SVP.
  • van den Brink, J. E. (2021). VAR-preadvies. Poster session presented at Lezing op uitnodiging van Vrouwennetwerk bestuursrecht.

  2020

  • van den Brink, J. E. (2020). Wat verbindt ons als rechtswetenschappers?: onze zoekgeraakte gemeenschappelijke grond. Poster session presented at Lezing op uitnodiging van Werkgroep Rechtswetenschap.
  • van den Brink, J. E., & van Waarde, V. A. (2020). Revolverende fondsen in Noord-Holland. Poster session presented at Lezing op uitnodiging van provincie Noord-Holland.

  2019

  • van den Brink, J. E. (2019). Interventie tijdens jaarvergadering Vereniging voor bestuursrecht (VAR). Poster session presented at VAR-Jaarvergadering .

  2012

  • van den Brink, J. E. (2012). De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland: Juridische knelpunten en uitdagingen. [Thesis, fully external, Universiteit Leiden, Leiden]. WoltersKluwer. https://doi.org/http://hdl.handle.net/1887/20290
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • HYPE
   Lid comité van aanbeveling
  • Kluwer
   Redactielid AB, tijdschrift voor administratiefrechtelijke beslissingen
  • Commissie Wetenschappelijk Integriteit
   Voorzitter; behandelen van klachten inzake wetenschappelijke integriteit
  • Nederlandse Publieke Omroep
   Adviescommissie Bezwaarschriften NPO
  • Wolters Kluwer
   Vaste annotator en coördinator subsidiecluster AB
  • Koninklijke Bibliotheek
   Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de Koninklijke Bibliotheek
  • Kluwer
   Redactielid Kluwer Collegebundel
  • Vrouwennetwerk Bestuursrecht
   Voorzitter; organiseren van vier inhoudelijke bijeenkomsten per jaar.
  • Kluwer
   Lid van de redactie van de reeks Wetenschap Staats- en bestuursrecht
  • Centrale Raad van Beroep
   Raadsheer-plaatsvervanger