Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

ACLPA in podcast Amsterdam Law Hub

In de nieuwe podcastreeks van de Amsterdam Law Hub spreken Rachel Rietveld, Rolf Ortlep en Iris van Domselaar over de Toeslagenaffaire. Zij houden zich vanuit verschillende disciplines met dit thema bezig. Van de rol van technologie in deze affaire tot aan die van rechtbanken, de juridische beroepsethiek die hierbij komt kijken én hoe wij hier als rechtenfaculteit op zouden moeten inspelen.

Bekijk meer informatie op de website van de Amsterdam Law Hub

Ga direct naar de podcast

Bijdrage Iris van Domselaar in de Volkskrant

In de Volkskrant is begin oktober een interessant artikel verschenen met een bijdrage van Iris van Domselaar over onder andere de rechter als burgervriend. '[Het rapport, red.] laat gedetailleerd zien hoe het recht in een liberale rechtsorde een doorgeladen pistool kan zijn op het hoofd van onschuldige burgers en voor welke duivelse dilemma’s rechters komen te staan.'

Zie in dit verband ook haar eerder verschenen artikel in het Netherlands Journal of Legal Philosophy, 'Moral Quality in Adjudication: On Judicial Virtues and Civic Friendship'.

Artikel Jacobine van den Brink & Rolf Ortlep in NJB

In plaats van elkaar achteraf de maat te nemen naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire, is het verstandiger om de energie van de wetgever, het bestuur, de rechter en de wetenschap te besteden aan hoe het beter kan. In dit artikel onderbouwen Jacobine van den Brink en Rolf Ortlep dat de Afdeling bestuursrechtspraak voor de strenge interpretatie van de kinderopvangtoeslagwetgeving heeft kunnen kiezen, al was dat met de kennis van nu geen gelukkige keuze. In het tweede deel van de bijdrage wordt gereflecteerd op de verhouding wetgeving en bestuursrechtspraak, en welke rol de wetenschap hierin zou kunnen spelen.

Lees het artikel van Jacobine van den Brink & Rolf Ortlep in NJB

#Bestuursrechtbeter

Onder het motto #Bestuursrechtbeter is een groep praktijkjuristen en wetenschappers aan de slag gegaan met ideeën om daadwerkelijk een verandering in het bestuursrecht in gang te zetten. Directe aanleiding is de kinderopvangtoeslagaffaire, ‘die leert dat het bestuursrecht beter kan en moet’.

De groep werkt vanuit de Vereniging voor bestuursrecht. Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), hoogleraren Leo Damen, Rianne Jacobs, Rolf Ortlep en Bert Marseille, docent/onderzoeker Marlies van Eck, promovenda Joyce Esser en Fatma Capkurt, vakredacteur Koenraad Rens, directeur Hanneke Schipper (BZK) en hoofddocent Michiel Tjepkema zijn betrokken bij het initiatief.

Bij de ideeën gaat het volgens de initiatiefnemers om voorstellen als: het bouwen van een website om burgers te helpen die met het bestuursrecht te maken krijgen, het delen van kennis (zoals best practices in de uitvoering), onderwijsvernieuwing (zodat er een betere aansluiting komt met hoe het bestuursrecht in de praktijk werkt) en wetenschappelijke verdieping (het opnieuw doordenken van het gelijkheidsbeginsel en aandacht voor het object en de methode van het bestuursrecht.

Op de website van Mr. legt Bert Marseille, hoogleraar Bestuurskunde in Groningen (in het bijzonder de empirische bestudering van het bestuursrecht) uit wat #Bestuursrechtbeter beoogt.

Bekijk het interview met Bert Marseille

Download de projecten waarmee Bestuursrechtbeter aan de slag gaat (Word)

Blog Rolf Ortlep in NJB

Recent verscheen een blog van Rolf Ortlep in het NJB, getiteld 'Kinderopvangtoeslagaffaire: ook een spiegel voor de rechtenfaculteiten'. Hierin betoogt hij dat het opleiden van studenten (en promovendi) ook juist naar aanleiding van de Toeslagenaffaire meer aandacht en waardering verdient.

'De kinderopvangtoeslagaffaire dwingt tot zelfreflectie; niet alleen op de rol van de staatsmachten en de verhouding tot elkaar, maar tevens op de rol van de rechtenfaculteiten (en de rechtswetenschappers). Het is immers hoofdzakelijk daar waar de personen (studenten) tot toepassing van het recht worden opgeleid.'

Download de volledige bijdrage van Rolf Ortlep in NJB (PDF)

Artikel Jacobine van den Brink & Rolf Ortlep in Ars Aequi

De huidige waardering van rechtswetenschappelijk onderzoek op de hoofdgebieden van het Nederlandse recht en de financiering van (rechts)wetenschappelijk onderzoek werken in de hand dat misstanden, zoals de kinderopvangtoeslagaffaire, in de rechtswetenschap niet (direct) de aandacht krijgen die zij verdienen. Tijd om daarin verandering te brengen. Lees het volledige artikel.

Blog Ruth de Bock op onze website

Recent is op de website van het ACLPA de eerste in een reeks van maandelijks te verschijnen blogs geplaatst, afgetrapt door Ruth de Bock. Ruth heeft een bijdrage geschreven over de rechterlijke beslissingen in de kinderopvangtoeslagzaken. Haar blog is hier te lezen.

Prof. mr. dr. I. (Iris) van Domselaar

Iris van Domselaar

Mr. R.D. (Rachel) Rietveld

Rachel Rietveld

R. (Rolf) Ortlep

Rolf Ortlep

Prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink

Jacobine van den Brink

Prof. dr. R.H. (Ruth) de Bock

Ruth de Bock